ورود ثبت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور*
به یادآوری

ساخت حساب کاربری

پر کردن کلیه قسمت های (*) الزامی می باشد
نام *
نام کاربری *
رمز عبور*
تایید رمز عبور *
ایمیل *
تایید ایمیل *
کد امنیتی *
Reload Captcha

1 آذر ماه

فقیرترین انسان روی کره زمین کیست؟ آنکه احساس تنهایی می کند و تصور می کند هیچ کس او را نمی خواهد. به نزد او رو و همراهی اش کن، بگذار احساس کند که مورد توجه قرار دارد. این خدمت تو را ملائک در برنامه اعمالت به ثلت خواهند رساند.

Who is the

poorest person on the earth? he who feels lonely and unwanted. T Go and give him company and make him feel that he is wanted. and your service will be recorded in the book the angels keep

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ

2 آذر ماه

آیا تو زائری در مسیر عشق هستی؟ پس بیاموز تا همچون آب فروتن باشی و به دنبال مکانهای کم مایه بگردی.

Are you a

Pilgrim on the path of love? Then must you learn to be humble like water, seeking lowly places

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

 

چاپ

3 آذر ماه

خداوند، روح شادی است. در اوج سختی ها و مصائب و رنج و درد، روح شادی را در درون خویش زنده نگهدار و به خداوند نزدیک شو!

God is the

spirit of joy. in the midst of trial and tribulation, suffering and pain, let the spirit of joy be alive withim you. And you will be very close the God

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ

4 آذر ماه

روزی بانویی به نزد من آمد و گفت که 80 سال از سن خود جوان تر است. از او پرسیدم: راز جوانی تو در چیست؟ پاسخ داد: رویتها و امید خود را زنده نگه داشته ام!

A women met

me and said that she was 80 years yong. i asked her: what is the secret of your youth? she answered: i have kept my hopes alive

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ

5 آذر ماه

یک انسان ممکن است بینوا و تهیدست باشد. اما هنگامی که در قلب خویش عشق داشته باشد ثرتمند راستین خواهد بود.

A man may have

nothing in his pocket. Yet is he rich if he has love in his heart

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ