ورود ثبت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور*
به یادآوری

ساخت حساب کاربری

پر کردن کلیه قسمت های (*) الزامی می باشد
نام *
نام کاربری *
رمز عبور*
تایید رمز عبور *
ایمیل *
تایید ایمیل *
کد امنیتی *
Reload Captcha

11 آذر ماه

ای دل، در تمام شرایط و احوال زندگی، به بالا بنگر عشق بورز و شادمان باش! بی سک خواهی آموخت که همه چیز خوب بوده و هست و خواهد بود!

In all conditions and

circumstances of life, o may heart, look up - and love - and laugh! And you will learn that all is well, was well and will be well for ever and for evermore

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ

12 آذر ماه

خداوند متعال غذای پرندگان را برای آنان مهیا می سازد: اما آنان باید برای به چنگ آوردنش تلاش نمایند.

God provides

food for the brid: but they have to search for it

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ

13 آذر ماه

بگذار روزهایت سرشار از عبادت کوچک برای خداوند و روی آوردن به درگاه او باشد.

let the day be full of

little prayers to the lord, little turnings towards him

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ

14 آذر ماه

قلبت را بگشای و عشق را در آن جای ده - آنگاه تمام خوبی ها جهان به سویت می آیند، زبرا عشق قدرتی جاذب دارد. اما ابتدا قلب خویش را باید زلال سازی. تنها قلب پاک و زلال است که می تواند شهد عشق را در خویش نگاه دارد!

Open thine heart and let

love in - and all good things in universe will gravitate to thee, for love is the power that pulls. But first, the heart must be pure. it is only a pure an clean heart that can hold the nectar of love

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

 

چاپ

15 آذر ماه

نباید تنها به خواسته خداوند تن دردهی. بلکه باید اراده او را با آغوشی باز و دستانی گشوده پذیرا باشی به گونه ای که انگار هدیه تولدی از او دریافت نموده ای. آیا هر روز زندگی را نمی توان یک روز تولد دانست تولدی نو در حیات معنوی؟

Be not merely

resigned to the will divine. But welcome god's will with open arm and outstretched hands, as though it were a birthday gift. is not each day the birthday the day of new birth in the life divine

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ