ورود ثبت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور*
به یادآوری

ساخت حساب کاربری

پر کردن کلیه قسمت های (*) الزامی می باشد
نام *
نام کاربری *
رمز عبور*
تایید رمز عبور *
ایمیل *
تایید ایمیل *
کد امنیتی *
Reload Captcha

16 آذر ماه

در آستان خداوندی زندگی کن! با خدا زندگی کن و برای او! این گونه است که هرگز به خطلا نخواهی رفت!

Live in God

Live with God! Live for God! and you will never go worng

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ

17 آذر ماه

چگونه می توان در انتظار کسی نشست که هنوز به دیدارش نایل نشده ایم؟ کودکی که در رحم مادر به سر می برد با گریه می گویند: من در ظلمتم. مادرم کجاست؟ کودک متولد نشده نمی داند این مادر اوست که حملش می کند و بدون او هیچ نخواهد بود! اگر این کودک شکیبایی می نماید، او هم روزی مادر را در آغوش خواهد کشید و از نعمت عشق او برخوردار خواهد شد!

Who can we wait

on him whom we have not yet seen? well might the unborn child in the womb cry: I am in the dark. where is my mother? the unborn does not know that it is the mother who sustains him. without her he would not be! if the will have the patience to wait! he too will behold her and be loved by her

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ

18 آذر ماه

ضربه شمشیر، قربانی را به دو نیم می کند. ضربت عشق اما، دو نیمه را به هم می رساند و آنها را یکی می کند.

The sword cuts into two

The sword of love brings in two together and makes them one

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ

19 آذر ماه

هر انسانی سرنوشت خاص خویش را خواهد داشت. هیچ کس را محبوس خود ننما. به هیچ کس توسل مجوی و پافشاری نکن همه را رها کن! معنای عشق راستین همین است!

Every individual

has his destiny to live through. Do not imprison anyone. Do not cling to anyone. Set everyone free! That is the meaning of true love

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ

20 آذر ماه

آدمی را مرگی در کار نیست، تنها جسم او می میرد. انسان، جاودان است.

Man never

dies, only his body dies. Man is immortal

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

چاپ